Christof B. Steingass, Kathrin Vollmer, Ehab M.R. Metwali, Naif M.S. Kadasa, Omar A. Almaghrabi, Ralf Schweiggert and Reinhold Carle
Huijie Dai, Ranran Zhang, Ning Qiao, Xiaoping Zhu, Jie Liu, Yongjie Liu, Su Wang and Jingtang Li
Shufeng Wang, Jingchao Wang, Juanjuan Sun, Zhongchun Xiao, Shengting Li, Zhen Zhang, Jiana Li, Feng Luo and Nannan Li
Akhtar Javed, Abid Mahmood, Zeeshan Ahmed, Tanvir Shahzad, Ghulam Sarwar, Ghazala, Fakhar Mujeeb, Anser Ali and Muhammad Ibrahim
Hui-Qian Cheng, Yu-E Ding, Bo Shu, Ying-Ning Zou, Qiang-Sheng Wu and Kamil Kuca