IJAB ( Volume No : 4 Issue 03 )

GHULAM MUHAMMAD ABDULLAH, ABDUS SALAM KHAN AND ZULFIQAR ALI
MUHAMMAD AYYOUB TANVIR, MUHAMMAD TAHIR SIDDIQUI AND AMER HUSSAIN SHAH
NABILA FARAH, M. ANJUM ZIA, KHALIL-UR-REHMAN AND MUNIR A. SHEIKH
ASGHAR ALI, M. ASGHAR MALIK, M. ATHER NADEEM, M. TAHIR AND RASHID SOHAIL
MUHAMMAD HAMMAD NADEEM TAHIR, MUHAMMAD IMRAN AND MEDHET KAMIL HUSSAIN
MUHAMMD SALEEM, M. HAMMAD NADEEM TAHIR, REHMAT KABIR, MUHAMMAD JAVID AND KASHIF SHAHZAD
SARWAR, M., M.A. KHAN, MAHR-UN-NISA AND ZAFAR IQBAL
ZAFAR IQBAL, KAMRAN AFTAB MUFTI AND MUHAMMAD NISAR KHAN